Latest Posts

Syanobakteerien kukinnan aiheuttamat ongelmat

Syanobakteerien kukinnan aiheuttamat ongelmat

Syanobakteereita kutsutaan myös sinibakteereiksi tai sinileviksi, vaikka ne eivät ole edes leviä. Sinilevät ovat tuttu näky sellaisissa vesissä, joissa on liikaa ravinteita. Sinilevät koostuvat yhdestä ainoasta solusta. Ne kykenevät yhteyttämään sekä tuottamaan happea. Sinileviä on […]

Read More

 
Suomenlahden elpyminen

Suomenlahden elpyminen

Suomenlahti on kärsinyt mittavista ympäristöongelmista, mutta sen hyväksi tehdyt toimenpiteet alkavat nyt kantaa hedelmää. Ympäristöongelmia on toki edelleenkin olemassa, mutta tilanne on alkanut pikkuhiljaa parantua. Suomenlahden ongelmat aiheutuivat esimerkiksi maatalouden sekä asutuksen aiheuttamista fosforipäästöistä. Suomenlahden […]

Read More

 
Uusia tapoja mitata ympäristövaikutuksia

Uusia tapoja mitata ympäristövaikutuksia

Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata kuinka paljon jokin toiminta, palvelu tai tuote kuormittaa ilmastoa. Tätä kuormitusta tarkastellaan palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrän kautta. Joskus hiilijalanjäljen yhteydessä tarkastellaan päästöjä pelkästään hiilidioksidin osalta. Hiilijalanjäljen avulla […]

Read More

 
Pohjanlahden tutkimus

Pohjanlahden tutkimus

Tutkimukselle, joka käsittelee Pohjanlahden hyödyntämistä kestävällä tavalla, on myönnetty merkittävän suuruinen tutkimusrahoitus. Tämä SmartSea-hanke pyrkii selvittämään miten Pohjanlahden käyttöä voitaisiin edistää kestävällä tavalla. Kahdeksan tutkimuslaitosta osallistuu kyseiseen hankkeeseen. Pohjanlahti on tärkeä tutkimuskohde, koska se sisältää […]

Read More

 
Itämeren rehevöitymisen vaikutus

Itämeren rehevöitymisen vaikutus

Itämerta pidetään yhtenä maailman herkimmistä meristä. Se on myös yksi pahiten saasteista kärsinyt meri. Alueen suuria ongelmia ovat muiden muassa öljykuljetukset, laivaliikenteen jatkuva lisääntyminen, ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat sekä rehevöityminen. Ilmastonmuutoksen vuoksi saasteita on alueen ilmassa […]

Read More

 
Suomen ympäristöhallinnon säädökset

Suomen ympäristöhallinnon säädökset

Suomen ympäristöhallinnon vastuualueella on niin elinkeinoihin, liikenteeseen, ympäristökeskuksiin, ympäristöön kuin luonnonvaroihinkin liittyviä tehtäviä. Hallinnon tavoitteena on saada aikaan hyvä elinympäristö, turvata luonnon kyky toimia sekä parantaa ihmisten asunto-oloja. Kestävän kehityksen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ovat […]

Read More

 
Suomalaiset ympäristövirastot

Suomalaiset ympäristövirastot

Ympäristövirastot huolehtivat rakentamisen sekä ympäristön laadukkuudesta ja elinympäristöjen terveellisyydestä. Niiden toiminnasta säädetään lain voimalla. Ympäristövirastojen tehtäviä ovat lisäksi ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto sekä rakennusvalvonta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin jätehuollosta suunnittelun sekä jäteneuvonnan osalta. Ympäristoviraston organisaatioon kuuluu […]

Read More

 
Vihreän talouden yrityksiä

Vihreän talouden yrityksiä

Vihreä talous tarkoittaa sellaista taloudellista toimintaa, jossa pyritään huomioimaan luonnonvarojen niukkuus, ympäristön kantokyky sekä väestönkasvu sekä samalla edistämään kestävää kehitystä niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Vähähiilisyys, materiaalitehokkuus sekä energiatehokkuus ovat avaintekijöitä tässä asiassa. Näiden lisäksi […]

Read More

 
Ympäristöministeriön käsittelemät kysymykset

Ympäristöministeriön käsittelemät kysymykset

Ympäristöministeriö antaa lausuntoja sekä tiedottaa ympäristöön liittyvistä asioista, jollaisia ovat esimerkiksi maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvät kysymykset. Ympäristöministeriö julkaisee myös erilaisia aiheeseen liittyviä julkaisuja, jotka voivat olla esitteitä, faktalehtiä, erillisjulkaisuja, uutiskirjeitä sekä Ympäristö-lehtiä. Esimerkiksi Suomen ympäristö […]

Read More

 
Tutkimuksen mukaan hiihto on haitallista ilmastolle

Tutkimuksen mukaan hiihto on haitallista ilmastolle

Ensi kertaa kuultuna väite siitä, että hiihto vaikuttaisi ilmastoon negatiivisella tavalla saattaa kuulostaa uskomattomalta ja pohdit ehkä jopa, että onko tämä totta. Kun asiaa kuitenkin aletaan pohtia hieman tarkemmin, löytyykin hiihtoharrastuksesta monia osa-alueita, joilla voidaan […]

Read More