Suomalaiset kansallispuistot

Suomalaiset kansallispuistot

Suomesta löytyy kaikkiaan 39 kansallispuistoa, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan Suomen upeasta luonnosta. Kansallispuistot, jotka ovat samalla luonnonsuojelualueita, pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Niiden tehtävänä on myös tarjota rentoutumis- ja nauttimismahdollisuuksia luonnon keskellä. Kansallispuistoista Lue lisää

 

Ympäristöluvan hankinta

Ympäristöluvalla selvitetään laitoksen tai tehtaan ympäristövaikutuksia. Siihen on olemassa tarkat kriteerit, jotta ympäristövaikutukset pysyvät sallitussa mittasuhteessa. Luvanvalvonta on monivaiheinen prosessi ja se vie aikaa. Ympätrstölupa liittyy tiiviisti ympäristönsuojelulakiin. Kaikkeen toimintaan mihin liittyy ympäristön pilaantumisen riski, tulee olla ympäristölupa, myös koeluontoisessa

Ympäristösuojelun tarkoitus

Suojelun tarkoitus Ympäristösuojelun tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista, sekä sen vaaraa. Tarkoituksena on pyrkiä vähentämään päästöjä ja pyrkiä minimoimaan ympäristönpilaantuminen, sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Tarkoituksena on myös turvata terveellinen, viihtyisä, sekä taloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö. Ympäristönsuojelussa pyritään myös

Syanobakteerien kukinnan aiheuttamat ongelmat

Syanobakteereita kutsutaan myös sinibakteereiksi tai sinileviksi, vaikka ne eivät ole edes leviä. Sinilevät ovat tuttu näky sellaisissa vesissä, joissa on liikaa ravinteita. Sinilevät koostuvat yhdestä ainoasta solusta. Ne kykenevät yhteyttämään sekä tuottamaan happea. Sinileviä on ollut maapallolla jo noin 2,7

Suomenlahden elpyminen

Suomenlahti on kärsinyt mittavista ympäristöongelmista, mutta sen hyväksi tehdyt toimenpiteet alkavat nyt kantaa hedelmää. Ympäristöongelmia on toki edelleenkin olemassa, mutta tilanne on alkanut pikkuhiljaa parantua. Suomenlahden ongelmat aiheutuivat esimerkiksi maatalouden sekä asutuksen aiheuttamista fosforipäästöistä. Suomenlahden elpymiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi se,

Uusia tapoja mitata ympäristövaikutuksia

Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata kuinka paljon jokin toiminta, palvelu tai tuote kuormittaa ilmastoa. Tätä kuormitusta tarkastellaan palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrän kautta. Joskus hiilijalanjäljen yhteydessä tarkastellaan päästöjä pelkästään hiilidioksidin osalta. Hiilijalanjäljen avulla voidaan arvioida esimerkiksi kuinka paljon

Pohjanlahden tutkimus

Tutkimukselle, joka käsittelee Pohjanlahden hyödyntämistä kestävällä tavalla, on myönnetty merkittävän suuruinen tutkimusrahoitus. Tämä SmartSea-hanke pyrkii selvittämään miten Pohjanlahden käyttöä voitaisiin edistää kestävällä tavalla. Kahdeksan tutkimuslaitosta osallistuu kyseiseen hankkeeseen. Pohjanlahti on tärkeä tutkimuskohde, koska se sisältää merkittäviä resursseja esimerkiksi tuulivoiman sekä