Suomalaiset kansallispuistot

Suomalaiset kansallispuistot

Suomesta löytyy kaikkiaan 39 kansallispuistoa, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan Suomen upeasta luonnosta. Kansallispuistot, jotka ovat samalla luonnonsuojelualueita, pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Niiden tehtävänä on myös tarjota rentoutumis- ja nauttimismahdollisuuksia luonnon keskellä. Kansallispuistoista Lue lisää

 

Syanobakteerien kukinnan aiheuttamat ongelmat

bloom of cyanobacteria

Syanobakteereita kutsutaan myös sinibakteereiksi tai sinileviksi, vaikka ne eivät ole edes leviä. Sinilevät ovat tuttu näky sellaisissa vesissä, joissa on liikaa ravinteita. Sinilevät koostuvat yhdestä ainoasta solusta. Ne kykenevät yhteyttämään sekä tuottamaan happea. Sinileviä on ollut maapallolla jo noin 2,7

Suomenlahden elpyminen

Gulf recovery

Suomenlahti on kärsinyt mittavista ympäristöongelmista, mutta sen hyväksi tehdyt toimenpiteet alkavat nyt kantaa hedelmää. Ympäristöongelmia on toki edelleenkin olemassa, mutta tilanne on alkanut pikkuhiljaa parantua. Suomenlahden ongelmat aiheutuivat esimerkiksi maatalouden sekä asutuksen aiheuttamista fosforipäästöistä. Suomenlahden elpymiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi se,

Uusia tapoja mitata ympäristövaikutuksia

Ecological footprint

Hiilijalanjäljen avulla voidaan mitata kuinka paljon jokin toiminta, palvelu tai tuote kuormittaa ilmastoa. Tätä kuormitusta tarkastellaan palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrän kautta. Joskus hiilijalanjäljen yhteydessä tarkastellaan päästöjä pelkästään hiilidioksidin osalta. Hiilijalanjäljen avulla voidaan arvioida esimerkiksi kuinka paljon

Pohjanlahden tutkimus

Gulf of Bothnia research

Tutkimukselle, joka käsittelee Pohjanlahden hyödyntämistä kestävällä tavalla, on myönnetty merkittävän suuruinen tutkimusrahoitus. Tämä SmartSea-hanke pyrkii selvittämään miten Pohjanlahden käyttöä voitaisiin edistää kestävällä tavalla. Kahdeksan tutkimuslaitosta osallistuu kyseiseen hankkeeseen. Pohjanlahti on tärkeä tutkimuskohde, koska se sisältää merkittäviä resursseja esimerkiksi tuulivoiman sekä

Itämeren rehevöitymisen vaikutus

Eutrophication

Itämerta pidetään yhtenä maailman herkimmistä meristä. Se on myös yksi pahiten saasteista kärsinyt meri. Alueen suuria ongelmia ovat muiden muassa öljykuljetukset, laivaliikenteen jatkuva lisääntyminen, ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat sekä rehevöityminen. Ilmastonmuutoksen vuoksi saasteita on alueen ilmassa huomattavasti aikaisempaa enemmän ja myös

Suomen ympäristöhallinnon säädökset

Finnish Environment Institute

Suomen ympäristöhallinnon vastuualueella on niin elinkeinoihin, liikenteeseen, ympäristökeskuksiin, ympäristöön kuin luonnonvaroihinkin liittyviä tehtäviä. Hallinnon tavoitteena on saada aikaan hyvä elinympäristö, turvata luonnon kyky toimia sekä parantaa ihmisten asunto-oloja. Kestävän kehityksen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ovat ympäristöhallinnon avaintehtäviä. Laki valtioneuvostosta sekä