Suomalaiset kansallispuistot

Suomalaiset kansallispuistot

Suomesta löytyy kaikkiaan 39 kansallispuistoa, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan Suomen upeasta luonnosta. Kansallispuistot, jotka ovat samalla luonnonsuojelualueita, pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Niiden tehtävänä on myös tarjota rentoutumis- ja nauttimismahdollisuuksia luonnon keskellä. Kansallispuistoista Lue lisää

 

Itämeren rehevöitymisen vaikutus

Itämerta pidetään yhtenä maailman herkimmistä meristä. Se on myös yksi pahiten saasteista kärsinyt meri. Alueen suuria ongelmia ovat muiden muassa öljykuljetukset, laivaliikenteen jatkuva lisääntyminen, ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat sekä rehevöityminen. Ilmastonmuutoksen vuoksi saasteita on alueen ilmassa huomattavasti aikaisempaa enemmän ja myös

Suomen ympäristöhallinnon säädökset

Suomen ympäristöhallinnon vastuualueella on niin elinkeinoihin, liikenteeseen, ympäristökeskuksiin, ympäristöön kuin luonnonvaroihinkin liittyviä tehtäviä. Hallinnon tavoitteena on saada aikaan hyvä elinympäristö, turvata luonnon kyky toimia sekä parantaa ihmisten asunto-oloja. Kestävän kehityksen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ovat ympäristöhallinnon avaintehtäviä. Laki valtioneuvostosta sekä

Suomalaiset ympäristövirastot

Ympäristövirastot huolehtivat rakentamisen sekä ympäristön laadukkuudesta ja elinympäristöjen terveellisyydestä. Niiden toiminnasta säädetään lain voimalla. Ympäristövirastojen tehtäviä ovat lisäksi ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto sekä rakennusvalvonta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin jätehuollosta suunnittelun sekä jäteneuvonnan osalta. Ympäristoviraston organisaatioon kuuluu ympäristölautakunta, ympäristöterveysjaosto, ympäristöjohtaja, eläinlääkintäyksikkö, terveysvalvontayksikkö,

Vihreän talouden yrityksiä

Vihreä talous tarkoittaa sellaista taloudellista toimintaa, jossa pyritään huomioimaan luonnonvarojen niukkuus, ympäristön kantokyky sekä väestönkasvu sekä samalla edistämään kestävää kehitystä niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Vähähiilisyys, materiaalitehokkuus sekä energiatehokkuus ovat avaintekijöitä tässä asiassa. Näiden lisäksi myös kysyntä- sekä tarjontarakenteiden pitäisi

Ympäristöministeriön käsittelemät kysymykset

Ympäristöministeriö antaa lausuntoja sekä tiedottaa ympäristöön liittyvistä asioista, jollaisia ovat esimerkiksi maankäyttöön sekä rakentamiseen liittyvät kysymykset. Ympäristöministeriö julkaisee myös erilaisia aiheeseen liittyviä julkaisuja, jotka voivat olla esitteitä, faktalehtiä, erillisjulkaisuja, uutiskirjeitä sekä Ympäristö-lehtiä. Esimerkiksi Suomen ympäristö –sarja on ympäristöministeriön julkaisu, joka

Tutkimuksen mukaan hiihto on haitallista ilmastolle

Ensi kertaa kuultuna väite siitä, että hiihto vaikuttaisi ilmastoon negatiivisella tavalla saattaa kuulostaa uskomattomalta ja pohdit ehkä jopa, että onko tämä totta. Kun asiaa kuitenkin aletaan pohtia hieman tarkemmin, löytyykin hiihtoharrastuksesta monia osa-alueita, joilla voidaan katsoa olevan negatiivisia ympäristövaikutuksia lähtien