Suomalaiset kansallispuistot

Suomalaiset kansallispuistot

Suomesta löytyy kaikkiaan 39 kansallispuistoa, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan Suomen upeasta luonnosta. Kansallispuistot, jotka ovat samalla luonnonsuojelualueita, pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Niiden tehtävänä on myös tarjota rentoutumis- ja nauttimismahdollisuuksia luonnon keskellä. Kansallispuistoista Lue lisää

 

Maan biologinen monimuotoisuus

Biologisella monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka monimuotoista jonkin maan tai alueen elollinen luonto on. Tämä monimuotoisuus käsittää sekä eliöyhteisöjen että lajien perinnöllisen monimuotoisuuden. Suomessa monimuotoisuuden ylläpitämisestä määritellään perustuslaissa, jonka mukaan kaikki ovat maassamme vastuussa tämän periaatteen pyrkimysten noudattamisesta. Luonnonsuojelullisin toimin pyritään

Suomalaiset kansallispuistot

Suomesta löytyy kaikkiaan 39 kansallispuistoa, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan Suomen upeasta luonnosta. Kansallispuistot, jotka ovat samalla luonnonsuojelualueita, pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Niiden tehtävänä on myös tarjota rentoutumis- ja nauttimismahdollisuuksia luonnon keskellä. Kansallispuistoista innokas luonnonystävä löytää merkittyjä ulkoilureittejä sekä luontopolkuja. Kansallispuistot

Jätehuollon ongelmat

Jätehuolto aiheuttaa ympäristöhaittoja sekä jätteiden käsittelyn että niiden kuljetuksen aikana. Kun jätteitä kerätään ja kuljetetaan, ympäristö roskaantuu ja ilmaan pääsee päästöjä. Lisäksi jätteiden kerääminen sekä kuljettaminen aiheuttaa pölyä sekä melua. Laitosten lähiympäristöt sekä laitosten työntekijät kohtaavat jätteiden käsittelyn aiheuttamia haittoja,

Otsonikerroksen oheneminen

Otsonikerroksen ohenemisen yhteydessä puhutaan otsonikadosta. Tällä tarkoitetaan sitä, että otsonikerros, joka sijaitsee maapallon ilmakehän yläosassa, on ohentunut. Otsoni itsessään on molekyyli, joka muodostuu happiatomeista. Otsoni imee tehokkaalla tavalla auringon UV-säteilyä, minkä vuoksi suojaavan kerroksen ohentuessa pääsee tätä säteilyä saapumaan maan

Saastetasot ja ilmanlaatu

Viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana Euroopassa on saatu selvästi vähennettyä ilmansaasteiden määrää, mutta tästä huolimatta paikoitellen saasteet aiheuttavat terveysriskejä. Ilmanlaadun parantamisessa juuri ilmansaasteiden vähentäminen on tärkeässä asemassa. Erilaisia ilmansaasteita ovat esimerkiksi rikki- ja typpioksidit, kasvihuonekaasupäästöt, pienhiukkaset, VOC-päästöt ja valokemialliset hapettimet. Ilmaan

Kuuluisa vesilaki

Vesilakimme on vuodelta 2011 ja se on astunut voimaan 1.1.2012. Aikaisempi vesilaki oli tullut voimaan jo vuonna 1961, ja tämä uudempi laki kumosi voimaan tullessaan tämän vanhemman lain. Nykyisen vesilain tavoitteena on esimerkiksi edistää vesiympäristön sekä vesivarojen käyttöä ja ehkäistä