Suomalaiset ympäristövirastot

Ympäristövirastot huolehtivat rakentamisen sekä ympäristön laadukkuudesta ja elinympäristöjen terveellisyydestä. Niiden toiminnasta säädetään lain voimalla. Ympäristövirastojen tehtäviä ovat lisäksi ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto sekä rakennusvalvonta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin jätehuollosta suunnittelun sekä jäteneuvonnan osalta.

Ympäristoviraston organisaatioon kuuluu ympäristölautakunta, ympäristöterveysjaosto, ympäristöjohtaja, eläinlääkintäyksikkö, terveysvalvontayksikkö, tekninen apulaiskaupunginjohtaja, ympäristöviraston johtaja, ympäriston valvontayksikkö, suunnitteluyksikkö sekä rakennusvalvontaosasto, josta vastaa rakennustarkastaja.

Ympäristöviraston hankkeeEnvironment Agencyt saattavat olla luonteeltaan esimerkiksi virkistyskäyttöhankkeita, ilmastonmuutokseen liittyviä hankkeita, energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita tai jätteiden vähentämiseen liittyviä hankkeita. Esimerkiksi Porin ympäristöviraston virkistyskäyttöön liittyviä hankkeita ovat ollaat vuoden 2015 Yyterinniemen luontopalveluiden kehittämishanke, vuoden 2014 Yyterin alueen lähiluonto tutuksi – hanke sekä vuosina 2010-2011 toteutettu kansallisia puistoja koskenut hanke. Ilmastonmuutokseen sekä energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita ovat olleet vuosina 2010-2011 Porin seudulla toteutettu kuluttajien energianeuvonta, vuonna 2011 toteutettu ilmastokysymysten hallintaan liittyvä hanke, vuosina 2012-2014 Satakunnassa toteutettu energianeuvonta, vuosina 2012-2014 toteutettu kuntien ilmastoasioita käsittelevä hanke sekä vuosina 2015-2017 toteutettava Satahima-niminen hanke, jonka tavoitteena on lisätä hiilineutraaliutta Satakunnassa. Jätteen vähentämiseen liittyviä hankkeita ovat olleet vuosina 2009-2011 toteutettu rakennusosien kierrättämiseen tähdännyt hanke, vuosina 2012-2013 toteutettu kierrätykseen liittynyt projekti, vuosina 2013-2015 toteutettu materiaalipankki sekä vuosina 2015-2016 toteutettava ravinnepankki, jonka tavoitteena on ottaa ruokahävikkiin joutuvat ravinteet takaisin hyötykäyttöön.

Ravinnepankki on mielenkiintoinen hanke, jonka tavoitteena on hyödyntää ravitsemuspalveluiden ruokahävikkiä. Tähän pyritään esimerkiksi uudenlaisen ruoka-avunjakomallin testauksella sekä kehittämisellä. Ruoka-avun kehittämisen lisäksi pyritään luomaan uudenlaisia verkostoja sekä uudenlaista toimintakulttuuria. Kaupungin keittiöissä hävikkimääriä pyritään seuraamaan aikaisempaa tarkemmin ja sekä päiväkodeissa että kouluissa järjestetään kampanjoita, joiden avulla hävikkiä pyritään pienentämään. Kotitalouksille pyritään järjestämään mahdollisuuksia lisätä omaa ympäristötietoisuuttaan sekä kannustetaan heitä olemaan aktiivisempia toimissa, jotka voivat auttaa vähentämään kotitalouksissa syntyvää ruokahävikkiä. Uusi ja innovatiivinen tapa neuvoa sekä viestiä kotitalouksien kanssa ovat ekologiset kotikutsut. Poriin perustetaan lisäksi opastuskeskus, jossa neuvotaan kotitalouksia kompostointiin liittyvissä asioissa. Kurssi- ja neuvontatoimintaa on muutoinkin tarkoitus kehittää.

Jokainen voi osaltaan vaikuttaa Suomen ympäristön hyvinvointiin pienillä ja suurilla teoilla. Jätteiden lajittelu ei vaadi paljonkaan aikaa, mutta ei se ole erityisen miellyttävääkään. Vapaa-aikansa käyttäminen internetissä sen sijaan on sekä viihdyttävää että ympäristöystävällistä. Enää ei tarvitse matkustaa päästääkseen pelaamaan kasinopelejä, vaan sen voi tehdä mukavasti oman kodin rauhassa. Onlinekasinopelejä tarjoava Ruby Fortune Online kasino tuo mukavaa vaihtelua arkeen ja siinä sivussa tilille saattaa napsahtaa isompikin voitto.

Suomeen on ehdotettu perustettavaksi ympäristöasioiden oma keskusvirasto. Mihin suuntaan nämä kehittämisehdotukset sitten suuntautuvatkin jää nähtäväksi. Tällainen keskusvirasto saattaisi kuitenkin lisätä ympäristöasioiden hoitamisen tehokkuutta sekä sujuvuutta.