Suomen ympäristöhallinnon säädökset

Suomen ympäristöhallinnon vastuualueella on niin elinkeinoihin, liikenteeseen, ympäristökeskuksiin, ympäristöön kuin luonnonvaroihinkin liittyviä tehtäviä. Hallinnon tavoitteena on saada aikaan hyvä elinympäristö, turvata luonnon kyky toimia sekä parantaa ihmisten asunto-oloja. Kestävän kehityksen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ovat ympäristöhallinnon avaintehtäviä.

Laki valtioneuvostosta sekä valtioneuvoston ohjesääntö säätelevät ympäristöministeriön toimintaa. Näiden lisäksi ympäristöministeriön toimintaa säätelevät valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä sekä ympäristöministeriön työjärjestys.

Suomen ympäristökeskus sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus kuuluvat ympäristömFinnish Environment Instituteinisteriön hallinnonalan virastoihin. Tällaisten virastojen toimintaa ohjaavat muunmuassa valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta, laki Suomen ympäristökeskuksesta, laki asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, valtioneuvoston asetus asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, laki aluehallintovirastoista, valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista ja laki metsähallituksesta.

Maksullisia suoritteita säädellään ympäristöministeriön asetuksilla, jotka koskevat maksullisia suoritteita ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Metsähallituksen osalta. Hallinnonala sisältää kaksi rahastoa, jotka ovat öljysuojarahasto sekä Valtion asuntorahasto. Näitä ohjaamaan on laadittu omat lait.

Laki ympäristöhallinnosta määrittelee ensimmäisessä säädöksessään ympäristöhallinnolle kuuluvat yleiset tehtävät, joita ovat esimerkiksi kestävän kehityksen edistäminen sekä ympäristönsuojelu. Lain toinen säädös kuvailee ympäristöhallinnon organisaatiota, johon kuuluvat Suomen ympäristökeskus sekä alueellisesti toimivat ympäristökeskukset. Lain kolmas säädös liittyy alueellisiin ympäristökeskuksiin sekä esimerkiksi niiden toimialueiden rajoihin.

Neljännessä säädöksessä pureudutaan alueellisen ympäristökeskuksen tehtäviin, joita ovat esimerkiksi ympäristönsuojelun edistäminen, yleisen edun valvominen ympäristö- ja vesiasioissa, sekä ympäristövahinkojen ja –haittojen ehkäiseminen ja torjuminen. Näiden lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi tiedon tuottaminen sekä jakaminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen. Alueellisen ympäristökeskuksen tulee myös edistää sekä maiseman- että ympäristönhoitoa ja ihmisten virkistäytymismahdollisuuksia luonnossa. Kulttuuriympäristön vaaliminen mainitaan myös alueellisen ympäristökeskuksen yhtenä tehtävänä.

Lain viides säädös koskee muiden viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä ja kuudes säädös ympäristökeskusta sekä sen tehtäviä. Lain kuudennessa säädöksessä ympäristökeskuksen tehtäviksi määritellään muunmuassa ympäristön tilan seuraaminen ja arviointi sekä ympäristössä tapahtuvien muutosten tutkiminen. Seitsemäs säädös käsittelee ympäristökeskuksen johtokuntaa ja kahdeksas säädös suoritteiden maksullisuutta. Lain yhdeksäs säädös käsittelee lyhyesti tarkempia säännöksiä ja kymmenes säädös lain voimaantuloa. Yhdestoista säädös koskee siirtymäsäännöksiä tehtävien osalta ja kahdestoista säädös siirtymäsäännöksiä henkilöstön osalta.

Onneksi suomalaista säätelykulttuuria on mahdollista joissakin asioissa myös kiertää. Pelaamalla onlinekasinopelejä pelaamista koskevat rajoitukset eivät vaikuta pelaamiseen, ja pelaaja on suomalaisviranomaisten valvonnan ulkopuolella. Kasinopelaaminen aloitetaan nopeasti lataamalla iphone kasino -sovellus ja rekisteröitymällä palveluun. Pelaaja saa heti rahanarvoisia etuja käytettäväkseen. Spin Palace Premium Casino on Bayton Limitedin seikkailupelejä tarjoava uutuus, jonka parissa viihtyy pidempäänkin.