Tutkimuksen mukaan hiihto on haitallista ilmastolle

Ensi kertaa kuultuna väite siitä, että hiihto vaikuttaisi ilmastoon negatiivisella tavalla saattaa kuulostaa uskomattomalta ja pohdit ehkä jopa, että onko tämä totta. Kun asiaa kuitenkin aletaan pohtia hieman tarkemmin, löytyykin hiihtoharrastuksesta monia osa-alueita, joilla voidaan katsoa olevan negatiivisia ympäristövaikutuksia lähtien siitä, että suuri osa ihmisten hiilidioksidipäästöistä syntyy tilanteissa, jotka liittyvät liikkumiseen.

Osa hiihtoharrastukseen liittyvistä negatiivisista puolista ympäristönäkokulmasta katsottuna liittyy siihen, että moni kulkee ladun varteen autolla – esimerkiksi erilaiset hiihtokeskukset ovat suosittuja hiihtopaikkoja, mutta ne saattavat sijaita kaukanakin harrastajan kotoa. Autoilusta syntyy tietysti päästöjä. Matkan taittaminen suksien sekä sauvojen kanssa joukkoliikennevälineissä on kuitenkin haasteellista – erityisesti ruuhka-aikoina. Latujen tekeminen sekä ylläpitäminen aiheuttavat myöskin päästöjä.

Jos hiihtoharrastus tapahtuu erityisessä hiihtohallissa, aiheuttaa hallin rakentaminen sekä ylläpitäminen huomattavan paljon erilaisia päästöjä. Hiihtovälineiden valmistukseen liittyy monia negatiivisia ilmastovaikutuksia, kuten luonnonvarojen kulumista. Valmistus aiheuttaa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä, joiden määrä ei ole aivan vähäpätöinen. Päästojä syntyy myös välineiden kuljettamisesta niitä myyviin liikkeisiin. Välineiden kuluessa tai rikkoutuessa joudutaan hankkimaan uusia ja vanhoista saattaa tulla jätettä, jonka käsittely ja kuljetus aiheuttavat haittaa ympäristölle.

Materiaalien kierrätettävyyteen tulisi kiinnittää nykyistä suurempaa huomiota. Välineiden Recyclability of materialsympäristövaikutuksia voidaan vähentää hankkimalla laadukkaita välineitä, kierrättämällä välineitä mahdollisuuksien mukaan, ostamalla mahdollisuuksien mukaan hyväkuntoisia käytettyjä välineitä sekä pitämällä välineistä hyvää huolta. Myös ihmisten asenteisiin tulisi pyrkiä vaikuttamaan siten, että käytettyjen välineiden käyttäminen ei olisi häpeä eikä merkki köyhyydestä, vaan tiedostavan ihmisen valinta. Jo välineiden suunnitteluvaiheessa niistä pitäisi pyrkiä luomaan mahdollisimman kestäviä, jottei välineitä tarvitsisi uusia vähän väliä, ja ettei turhaa jätettä pääsisi syntymään.

Paljon liikkuva ihminen tarvitsee myös paljon energiaa, ja ihmisravinnon tuottaminen kuluttaa fossiilisia polttoaineita sekä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Kasvisruokavalion tuottaminen tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin sekasyöjän ruuan tuottaminen, ja vegaaniruuan tuottaminen tuottaa vielä kasvisruuankin tuottamista vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Jos hiihtoa harrastetaan kilpatasolla, saattaa harrastamiseen liittyä useita ulkomaanmatkoja vuosittain. Lentomatkailu tuottaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä ja ero on erittäin merkittävä esimerkiksi autoilun tai junamatkailun aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Nykyaikana harva käyttää hiihtoa hyötyliikuntana. Toista oli ennen vanhaan, jolloin lapset kulkivat esimerkiksi kouluun hiihtäen.